Recent comments

None


İçerik AraYasal Uyarı
Bu sitede sunulan tüm bilgi ve dökümanlar Turgay Sahtiyan tarafından yazılmaktadır. Yazıların kaynak göstermek şartıyla kullanılması serbesttir.

© Copyright 2009-2013
Takvim
<<  Kasım 2018  >>
PaSaÇaPeCuCuPa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Keywords

Bugünkü yazımda SQL Server 2011 Denali ile beraber gelen 2 yeni mantıksal operatörden bahsedeceğim.

[more]

CHOOSE

Belirli bir listeden index parametresi ile verilmiş olan değeri getirir. Syntax’ı şu şekildedir;

CHOOSE ( index, val_1, val_2 [, val_n ] )

Kullanım örneklerine bakarsak;

SELECT CHOOSE ( 1, 'Turgay', 'Sahtiyan', 'SQL', 'Server', 'DBA' ) AS Result;

 

Result
=============
Turgay

SELECT CHOOSE ( 5, 'Turgay', 'Sahtiyan', 'SQL', 'Server', 'DBA' ) AS Result;

 

Result
=============
DBA

 

IIF

Parametre olarak verilen ifadenin doğru olduğu durumda 1. Değeri yanlış olduğu durumda 2. Değeri döndürür. Syntax’ı şu şekildedir;

IIF ( boolean_expression, true_value, false_value )

Kullanım örneklerine bakacak olursak;

SELECT IIF(1=1,'EŞİT','EŞİT DEĞİL') AS Result

Result
=============
EŞİT

 

SELECT IIF(4>5,'4, 5''ten büyüktür','4, 5''ten büyük değildir') AS Result

Result
=============
4, 5'ten büyük değildir

 

İyi Çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


SQL Server 2011 Denali ile beraber 7 tane yeni Datetime fonksiyonu geldi. Bugün bu fonksiyonlardan en çok hoşuma giden EOMONTH’u örnekler ile inceleyip, diğer kalan 6 tane için de ufak bilgiler vereceğim.

[more]

EOMONTH fonksiyonu parametre olarak verilen tarihin içinde bulunduğu ayın en son gününü verir.

Örneğin aşağıdaki kod ile 2011 Şubat ayının son gününün hangi gün olduğunu öğrenebiliriz.

set dateformat dmy

DECLARE @date DATETIME;
SET @date = '01.02.2011';
SELECT EOMONTH ( @date ) AS Result;

Result
===============
2011-02-28 00:00:00.000

Ya da şu şekilde 2011 Şubat’tan sonra gelen 4.ayın son gününü öğrenebiliriz.

set dateformat dmy
DECLARE @date DATETIME;
SET @date = '01.02.2011';
SELECT EOMONTH (@date,4) AS Result;

Result
===============
2011-06-30 00:00:00.000

EOMONTH fonksiyonu hariç SQL Server 2011 Denali ile gelen diğer DateTime fonksiyonları ve kısa açıklamaları şu şekilde.

 • DATEFROMPARTS : Parametre olarak verilen yıl,ay,gün değerlerinden tarih değeri oluşturmak için kullanılır.
 • DATETIME2FROMPARTS : Parametre olarak verilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, hassaslık değerlerinden datetime2 formatında tarih-saat değeri oluşturmak için kullanılır.
 • DATETIMEFROMPARTS : Parametre olarak verilen yıl,ay,gün,saat,dakika,saniye değerlerinden datetime formatında tarih-saat değeri oluşturmak için kullanılır.
 • DATETIMEOFFSETFROMPARTS : Parametre olarak verilen yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye ve offset değerlerinden datetimeoffset formatında tarih-saat değeri oluşturmak için kullanılır.
 • SMALLDATETIMEFROMPARTS : Parametre olarak verilen yıl, ay, gün, saat, dakika değerlerinden smalldatetime formatında tarih-saat değeri oluşturmak için kullanılır.
 • TIMEFROMPARTS : Parametre olarak verilen saat, dakika, saniye değerlerinden time formatında saat değeri oluşturmak için kullanılır.

 

İyi Çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


SP ve Function’lar gibi bir çok yerde kullanılmakta olan bir tablom var ve ben bu tabloda kolon ekleme ya da silme gibi structure değişikliği yapmak istiyorum. Değişikliği yapmadan önce hangi objeler bu tablomu kullanıyor bilmeliyim ki sistemi nasıl etkileyeceğimi kestirebileyim.Ya da tanımladığım bir user-defined datatype’ım var. Bu datatype’ta değişiklik yapmak istiyorum ama hangi objeler bu datatype’ı kullanıyor öğrenmek istiyorum.

Bugünkü makalemde bu sorularımıza cevap bulmak için SQL Server’da Dependency sorgularının DMV’ler ile nasıl yapıldığına bakıyor olacağız.

[more]

SQL Server 2008 ile beraber Dependency kontrollerini yapabilmek amaçlı 2 DMF ve 1 Catalog View geldi. Bu DMF ve Catalog View’lar ve açıklamaları aşağıdaki gibi.

 • sys.dm_sql_referencing_entities : Parametre olarak verilen objenin hangi objelerde kullanıldığını yani hangi objelerin bu parametre olarak verilen objeye dependent olduğunu sorgular.
 • sys.dm_sql_referenced_entities : Parametre olarak verilen objenin hangi objeleri kullandığını yani hangi objelere dependent olduğu sorgular.
 • sys.sql_expression_dependencies : Bir database için tüm dependeny listesini getirir.

SQL Server 2008 database engine objelerin dependency’lerini otomatik olarak kontrol etmekte ve yapılan drop,alter,create işlemleri neticesinde bunları sytem catalog view’lerinde saklamaktadır. Bizde yukarıdaki DMF’leri kullanarak bu bilgilere erişebilmekteyiz.

Şimdi gelin bir çalışma ortamı hazırlayalım ve dependency’leri nasıl sorgulayabildiğimize bakalım.

Çalışma ortamımız için 1 datatype, 1 table ve bu objeleri kullanan 1 SP ve 1 function create edeceğiz.

--Çalışma ortamı için bir DB Create edelim
CREATE DATABASE DBDependency
GO

USE DBDependency
GO

--FullName VarChar(200) şeklinde yeni bir data type tanımlayalım.
CREATE TYPE dbo.FullName FROM VARCHAR(200) NOT NULL
GO

--Customer tablosunu create edelim.
CREATE TABLE dbo.Customer (ID int, Name varchar(100), SurName Varchar(100))
GO

--Parametre olarak verilen FullName bilgisine uyan kaç kayıt olduğunu döndüren function
--Customer tablosuna ve FullName dateype'ına dependent
CREATE FUNCTION dbo.FullNameSearchCount
	(@ParamFullName dbo.FullName)
RETURNS INT
AS
BEGIN
 DECLARE @ReturnValue int=0
 
 SELECT @ReturnValue = Count(Name)
 FROM dbo.Customer WHERE Name + ' ' + Surname = @ParamFullName 
 
 Return(ISNULL(@ReturnValue,0))
END

GO

--ID parametresi ile verilen müşterinin Full adını döndüren Stored Procedure
--Customer tablosuna ve FullName dateype'ına dependent
CREATE PROCEDURE dbo.CustomerFullName 
	@ID int
AS
 DECLARE @ResultFullName dbo.FullName
  
 SELECT @ResultFullName = Name + ' ' + SurName 
 FROM dbo.Customer WHERE ID = @ID

 SELECT @ResultFullName
GO 

 

Çalışma ortamı tanımlamalarımız bitti. Yaptığımız tanımlamaları bir daha gözden geçirelim.

FullName adında bir datatype, Customer adında bir tablo create ettik. Daha sonra FullNameSearchCount adında bir function create ettik ve bu function’da FullName ve Customer objelerini kullandık. Aynı şekilde CustomerFullName adında bir SP create ettik ve bu SP’de de FullName ve Customer objelerini kullandık.

Şimdi dependency sorgulamalarımıza geçelim.

 

Bir DataType’a Dependent Olan Objeler

Bu sorgumuzda FullName DataType’ına dependent olan objeleri sorgulayacağız.

select re.referencing_class Class,
  re.referencing_class_desc as ClassDesc,
	o.type_desc as ObjectType,
	re.referencing_schema_name as SchemaName,
	re.referencing_entity_name as ObjectName,
	re.referencing_id as ObjectID
from sys.dm_sql_referencing_entities ('dbo.FullName', 'type') re
left join sys.objects o on o.object_id = re.referencing_id

 

1


Sorgu sonucunda gördüğünüz gibi CustomerFullName SP’si ve FullNameSearchCount Function’ı FullName DataType’ına dependent’mış. Yani bu objelerde FullName DataType’ı kullanılmış.

 

Bir Table’a Dependent Olan Objeler

Bu sorgumuzda Customer Table’ına dependent olan objeleri sorgulayacağız.

select referencing_class as Class,
  re.referencing_class_desc as ClassDesc,
	o.type_desc as ObjectType,
	re.referencing_schema_name as SchemaName,
	re.referencing_entity_name as ObjectName,
	re.referencing_id as ObjectID
from sys.dm_sql_referencing_entities ('dbo.Customer', 'Object') re
left join sys.objects o on o.object_id = re.referencing_id

 

2


Sorgu sonucunda Customer tablosunu CustomerFullName SP’sinin ve FullNameSearchCount Function’ının kullanmakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tabloda bir değişikliğe gitmeden önce bu objeleri kontrol etmekte fayda olduğu sonucuna varıyoruz.

 

Bir SP’nin Dependent Olduğu Objeler

Şimdi sorgumuzu tersten çekeceğiz. Bu sorgumuzda CustomerFullName SP’sinin hangi objeleri kullandığına yani hangi objelere dependent olduğuna bakacağız.

select re.referenced_class_desc,
	  re.referenced_schema_name,
	  re.referenced_entity_name,
	  re.referenced_minor_name	  	  
from sys.dm_sql_referenced_entities('dbo.CustomerFullName','object') re

 

3


Sorgu sonucunda gördüğümüz gibi CustomerFullName SP’si Customer Table’ını ve FullName DataType’ını kullanmakta. Ayrıca Customer Table’ından hangi kolonları spesifik olarak kullandığını da görmemiz mümkün.

 

Bir Database’deki Tüm Dependency’leri Sorgulama

Yukarıdaki sorgularda DMF’leri kullandığımız için parametre vererek sorgu çekmek durumunda kalmıştık. Bir database’de bulunan bütün Dependency’leri ise sys.sql_expression_dependencies catalog view’ına select çekerek sorgulayabiliriz.

select referencing_class_desc,
	  o1.type_desc as referencing_object_type,  
    SCHEMA_NAME(o1.schema_id)+'.'+o1.name as referencing_entity_name,
	  referenced_class_desc,
	  o2.type_desc as ReferencedObjectType,  
	  ed.referenced_schema_name+'.'+ed.referenced_entity_name as referenced_entity_name
from sys.sql_expression_dependencies ed
left join sys.objects o1 on o1.object_id = ed.referencing_id
left join sys.objects o2 on o2.object_id = ed.referenced_id

 

4

Bu sorgumuzda da çalışma ortamı database’imizde bulunan bütün Dependency’leri sorguladık. Sorgu sonucunda örneğin CustomerFullName SP’sinin Customer Table’ına ve FullName DataType’ına Dependent olduğunu görebiliyoruz.

 

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


SQL Server da yazdığımız bir user defined function(UDF) da NewID() yada Rand() gibi system function larını kullandığımızda aşağıdaki gibi bir hata alırız.

Msg 443, Level 16, State 1, Procedure denemez, Line 4
Invalid use of side-effecting or time-dependent operator in 'newid' within a function.

Bugünkü yazımda bu hatanın sebebine, nasıl çözüm sağlayacağımıza ve NonDeterministic-Deterministic function ayrımına değiniyor olacağım.

[more]


Nedir bu Deterministic ve NonDeterministic Function ?

SQL Server da Function lar NonDeterministic ve Deterministic olarak 2 ye ayrılmaktadır.

Deterministic Function lar aynı parametre ile her çağrıldıklarında aynı değeri döndürürler. Örneğin aşağıdaki fonksiyon “kucuka” parametresiyle her çağırılışında aynı sonuç olan “BUYUKA” sonucunu döndürür. Dolayısıyla UPPER() bir deterministic function dır.

select UPPER('kucuka')

 

Non-Deterministic Function lar ise her çağırıldıklarında farklı bir sonuç döndürür. Örneğin NewID() sistem fonksiyonu her çağırılışında farklı bir Unique-Identifier döndürür.

select NewID()

 

SQL Server da bulunan bazı Non-Deterministic Function lar aşağıdaki gibidir.

 • GETDATE
 • GETUTCDATE
 • NEWID
 • RAND
 • NEWSEQUENTIALID
 • TEXTPTR
 • @@MAX_CONNECTIONS
 • @@CONNECTIONS
 • @@TOTAL_ERRORS

 

Konuyla ilgili BOL linkine aşağıdan erişebilirsiniz.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178091.aspx 


User Defined Function larda Non-Deterministic Function Kullanımı

SQL Server da UDF lerde Non-Deterministic Function kullanımında bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.

SQL Server 2000 de hiç bir Non-Deterministic function UDF lerde kullanılamazken, SQL Server 2005 ile bazıları artık UDF lerde kullanılabilmektedir.

Örneğin NewID() ve Rand() fonksiyonlarını UDF de kullanmak istediğimizde aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırız.

create function GetNewID ()
returns uniqueidentifier
as begin
 return newID()
end

 

Msg 443, Level 16, State 1, Procedure GetNewID, Line 5
Invalid use of a side-effecting operator 'newid' within a function.


Peki çözümümüz ne olacak?


User Defined Function larda NewID() ve Rand() Non-Deterministic Function larının Kullanımı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi NewID() ve Rand() function ları UDF de kullanılamaz. Ufak bir trick ile View kullanarak bu kısıtlamayı aşmamız mümkün.

create view SelectNewID
as
 select newID() as ni

GO

create function GetNewID ()
returns uniqueidentifier
as begin
 declare @ui uniqueidentifier
 select @ui=ni from SelectNewId
 return @ui
end

GO

select dbo.GetNewID()
GO

 

Artık gönül rahatlığıyla UDF lerde Non-Deterministic Function kullabilirsiniz. :)

 

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Bugün size bir çoğumuzun bilip hali hazırda kullanmakta olduğunu düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Belki hala bu özelliği kullanmayan vardır diyerek konuya giriyorum.

Bugünkü konumuz SQL Server Management Studio Object Explorer da bulunan filter özelliği.

[more]

Object Explorer filter özelliği, DB objeleri üzerinde çalışırken objeleri daha rahat bulmaya yarayan bir Management Studio özelliğidir.

Örneğin bir production DB nizde 10 bin den fazla table var ve siz table listesinden bir table a erişmek istiyorsunuz.

Zaten hali hazırda bu listeyi görüntüleyebilmek bile her makinanın harcı değilken birde bu listeden table ı bulmaya çalıştığınızı düşünün.

image

Object Explorer filter özelliği ile table listesinde ada yada schema adına göre filtreleme yaparak sorgu sonucunu kısaltıp erişmek istediğiniz objeye daha hızlı erişebilirsiniz.

Örneğin AdventureWorks DB sinde Production.Location tablo suna filter özelliği ile hızlıca erişmek istiyorum.

Bunun için Object Explorer da Tables node unda sağ tuşa tıklayıp Filter >> Filter Settings kısmına geçiyoruz.

image

Gelen ekranda aşağıdaki bilgiler ile arama yada filtreleme yapabiliyoruz.

 • Name – Aranan objenin adına göre filtreleme. Equal(Eşit), Contains(İçeren) yada Does Not Contain (İçermeyen) parametreleri ile sorgulama yapılabilmekte.
 • Schema – Aranan objenin schema adına göre filtreleme. Equal(Eşit), Contains(İçeren) yada Does Not Contain (İçermeyen) parametreleri ile sorgulama yapılabilmekte.
 • Owner – Aranan objenin owner ına göre filtreleme. Equal(Eşit) yada Does Not Contain (İçermeyen) parametreleri ile sorgulama yapılabilmekte.
 • Creation Date – Arana objenin oluşturulma tarihine göre filtreleme.

Biz örneğimizde Production.Location table ını arıyoruz. Bunun için filter ekranını aşağıdaki gibi dolduruyoruz.

image

Daha sonra Ok e bastığımızda table kısmını filterelemiş ve obje mize eriştiğimizi göreceğiz.

image

Yapılmış olan filtreyi Sağ tık ta açılan pencereden Filter >> Remove Filter dan kaldırabiliriz.

image

Basit ama önemli bir upucu olduğunu düşünüyorum.

Bu tarz filtreleme işlemlerinin Table, View, Stored Procedure, Function gibi objelerin tamamında uygulanabildiğini not düşerek yazıma son veriyorum.

 

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Yazılım geliştiricilerin en büyük sıkıntılarından biri geliştirdikleri kodların başkaları tarafından çalınma riskidir. Execute file lar ile bu çalınma riski büyük ölçüde azaltılıyorken .Net yeni mimari yapısından kaynaklanan durum gereği .Net executable file ları bildiğiniz üzere reverse engineering yapılabilmektedir. Gerçi bu durumada önlem olarak obfuscator programları var ki bu konu başlı başına bir konu ve daha önce bloğumuzda işlenmiş durumda.

Peki ya Database Devolopment ? Geliştirdiğimiz SP, Function ve trigger ları müşteriye deploy etmemiz gerektiğinde kodlarıyla beraber apaçık şekilde mi vereceğiz. Ya da kendi firmamızda yazdığımız kodların gözükmesini istemiyorsak.

İşte bu tarz bir istek için SQL Server bize WITH Encryption key word unu sunmakta. Bu parametre ile SP, View, Function ve Trigger ları şifrelemek mümkün. 

WITH Encryption ile SP,View,Function ve Trigger ları Şifrelemek


4 obje içinde şifreleme tekniği aynı olduğu için ben sadece view i anlatacağım. Diğerlerinde aynı kod yapısı kullanılabilir.

Ufak bir view i WITH Encryption parametresi ile yazalım ve neler değiştiğini görelim.

use AdventureWorks2008
GO
CREATE VIEW VEncSample WITH ENCRYPTION
AS
 Select FirstName,LastName from Person.Person

 

View e sorgu çekmeyi deneyelim.

select * from VEncSample

 

Gördüğünüz gibi sorgu sonucunun gelme kısmında herhangi bir değişiklik yok.

Şimdi view i modify etmeye çalışalım bunun için AdventureWorks2008 >> Views kısmından view i bulalım.

view1

Burada ilk dikkatinizi çekmek istediğim konu VEncSample view inin yanındaki kilit işareti. Bu işaret bu view in encrypted olduğunu belirtmekte.

View e sağ tıkladığımızda Design in disable olduğunu göreceksiniz. Bununda sebebi encrypted olması. Dolayısıyla view i modify edemiyoruz.

view2

Peki birde view in Script ini oluşturmaya çalışalım. Bu seferde aşağıdaki gibi bir hata ile karşı karşıya kalıyoruz.

Property TextHeader is not available for View '[dbo].[VEncSample]'. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights.  The text is encrypted. (Microsoft.SqlServer.Smo)

view3


Gördüğünüz gibi view in içeriğini görüntüleyemiyoruz.

Son bir not. Şifrelediğiniz obje lerin kodlarını kaybetmemek için script lerini açık bir halde yedeklemenizde fayda var.


İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


http://www.turgaysahtiyan.com/post/SQL-Server-e28093-SP%28Stored-Procedure%29-lere-Topluca-Yetki-Verme.aspx adresindeki yazımda Stored Procedure lere topluca nasıl yetki verilebileceğini anlatmıştım. Şimdi ise geçenlerde yazdığım bir başka SP den bahsedeğim. Bu SP ile sadece SP lere değil server da ki tüm objelere (table,function,view vs) topluca yetki verebilirsiniz.

SP şu şekilde.

CREATE PROC GivePermissionForAllObjects
	@UserName varchar(max) = '' --Yetki verilmek istenen user ya da role
	,@Databases varchar(Max) = '' --Yetki verilmek istenen DB ya da DB ler, Boş bırakılırsa bütün DB ler
	,@GrantDeny varchar(Max) = 'DENY' --GRANT, DENY, REVOKE
	,@PermissionType varchar(Max) = 'EXECUTE' --Alter, Execute, View Definition vs.
	,@ObjectType varchar(2)='' --SP,View,Function vs.
AS
if (isnull(@ObjectType,'')='') or (isnull(@ObjectType,'')='?') begin
print '
--Object Types
--FN	SQL_SCALAR_FUNCTION
--C 	CHECK_CONSTRAINT
--UQ	UNIQUE_CONSTRAINT
--SQ	SERVICE_QUEUE
--U 	USER_TABLE
--D 	DEFAULT_CONSTRAINT
--PK	PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
--V 	VIEW
--S 	SYSTEM_TABLE
--IT	INTERNAL_TABLE
--P 	SQL_STORED_PROCEDURE
--TF	SQL_TABLE_VALUED_FUNCTION
--TR	SQL_TRIGGER
--PC	CLR_STORED_PROCEDURE
--
'
Return
end
SET NOCOUNT ON
--variables
declare @DatabasesTmp varchar(max)=@Databases
declare @DBName sysname,@ProcName sysname,@SchemaName sysname
declare @sql varchar(max)
Declare @Tbl_DB Table(DB varchar(Max))
Create Table ##Prodecures(DBName sysname, ProcName sysname, SchemaName sysname)
--

--Split Databases
if @DatabasesTmp<>'' begin
	while @DatabasesTmp <> '' begin
		if CHARINDEX(',',@DatabasesTmp)>0 begin
			insert @Tbl_DB select SUBSTRING(@DatabasesTmp,1,CHARINDEX(',',@DatabasesTmp)-1)
			set @DatabasesTmp = SUBSTRING(@DatabasesTmp,CHARINDEX(',',@DatabasesTmp)+1,LEN(@DatabasesTmp))
		end else begin
			insert @Tbl_DB select @DatabasesTmp
			set @DatabasesTmp = ''
		end
	end
end else begin
	insert @Tbl_DB select name from sys.databases where database_id>4
end
--

--code
declare CursorX cursor for 
select DB from @Tbl_DB
open Cursorx
fetch from Cursorx into @DBName
while @@FETCH_STATUS=0
begin
	set @sql = 'Use ' +@DBName + '; '+CHAR(10)+'
		insert ##Prodecures
		select '''+@DBName+''',name,SCHEMA_NAME(schema_id) from sys.objects where type='''+@ObjectType+''' '
	exec(@sql)
	fetch next from Cursorx into @DBName	
end
close Cursorx
deallocate Cursorx

declare CursorY cursor for 
select DBName,ProcName,SchemaName from ##Prodecures
open CursorY
fetch from CursorY into @DBName,@ProcName,@SchemaName
while @@FETCH_STATUS=0
begin
	set @sql = 'use ['+ @DBName + ']; ' +
		@GrantDeny+' '+@PermissionType+' ON ['+@SchemaName+'].['+@ProcName+'] TO ['+@UserName+'] AS [dbo]; '
	exec(@sql)
 fetch next from CursorY into @DBName, @ProcName, @SchemaName
end
close CursorY
deallocate CursorY

Drop Table ##Prodecures

SET NOCOUNT OFF
--code

 

Object Type için kullanılabilecek parametreler aşağıdaki gibidir.

FN SQL_SCALAR_FUNCTION
C CHECK_CONSTRAINT
UQ UNIQUE_CONSTRAINT
SQ SERVICE_QUEUE
U USER_TABLE
D DEFAULT_CONSTRAINT
PK PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
V VIEW
S SYSTEM_TABLE
IT INTERNAL_TABLE
P SQL_STORED_PROCEDURE
TF SQL_TABLE_VALUED_FUNCTION
TR SQL_TRIGGER
PC CLR_STORED_PROCEDURE

 

Bir kaç örnek vermek gerekirse;

turgay user ına bütün AdventureWorks ve AdventureWorks2008 DB lerinde ki bütün table lar için SELECT yetkisi vermek.

exec GivePermissionForAllObjects 'turgay','AdventureWorks,AdventureWorks2008','GRANT','SELECT','U'

 

turgay user ıne bütün DB lerde ki Stored Procedure ler için EXECUTE yetkisi vermek.

exec GivePermissionForAllObjects 'turgay','','GRANT','EXECUTE','P'

 

turgay user ına bütün DB lerde verilmiş View SELECT hakkını geri almak. (REVOKE)

exec GivePermissionForAllObjects 'turgay','','REVOKE','SELECT','V'

 

turgay user ı bütün DB lerde Sistem Table larını Inherit alsa dahi SELECT çekemesin

exec GivePermissionForAllObjects 'turgay','','DENY','SELECT','S'

 

Bu şekilde istediğiniz DB de ki objelere topluca yetki verebilir yada geri alabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar.

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan