Recent comments

None


İçerik AraYasal Uyarı
Bu sitede sunulan tüm bilgi ve dökümanlar Turgay Sahtiyan tarafından yazılmaktadır. Yazıların kaynak göstermek şartıyla kullanılması serbesttir.

© Copyright 2009-2013
Takvim
<<  Kasım 2018  >>
PaSaÇaPeCuCuPa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Keywords

Merhaba arkadaşlar

Bugün sizin ile 2 analist raporu paylaşmak istiyorum.

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Bu sıralar suspect duruma düşmüş DB’lerin nasıl kurtarılabileceği üzerine oldukça fazla soru görmekteyim. Bu konu üzerine Paul Randal’ın yazdığı aşağıdaki yazıyı paylaşmak istiyorum.

Not olarak şunu düşmek istiyorum ki, eğer bir database suspect durumdaysa sakın detach etmeyin, yoksa bir daha attach etme şansınız olmayabilir.

http://sqlskills.com/blogs/paul/post/TechEd-Demo-Creating-detaching-re-attaching-and-fixing-a-suspect-database.aspx

 

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Bugün size SQLServerCentral.com da rastladığım 2 SP den bahsetmek istiyorum.

1. script ile DB de bulunan table lar için create scriptleri ve constraint create scriptleri generate edebilirsiniz. Bunları drop ettikten sonra bu script i kullanarak tekrar create edebilirsiniz.

2.script ile ise gene table ve bu table lara ait constraint leri drop etme scriptlerini generate edebilirsiniz.

Ben bu 2 SP yi bin sonraki yazım olan Change DB Collaction (Database Collaction ını Değiştirme) makalemde kullanacağım.

Table ve Constraint leri Create etmek için DDL Script Generate Etme


SP nin create script i aşağıdaki gibidir. Bu script i AdventureWorks DB sinde create edelim

CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_Create_Table_DDLs]
  (
    @sTable_Name    SYSNAME,
    @Create_Table_Ind  BIT = 1,
    @PK_Ind        BIT = 1,
    @FK_Ind        BIT = 1,
    @Check_Ind      BIT = 1,
    @Default_Ind    BIT = 1
  )
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON

  DECLARE @Schema_Name    SYSNAME,
      @UniqueConstraints  BIT = 1,
      @sStr        VARCHAR(MAX)

  SELECT  @Schema_Name = SCHEMA_NAME(schema_id)
  FROM  sys.objects
  WHERE  name = @sTable_Name

  IF EXISTS (SELECT 1 FROM tempdb..sysobjects WHERE ID = OBJECT_ID('tempdb..#PKObjectID'))  DROP TABLE #PKObjectID
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM tempdb..sysobjects WHERE ID = OBJECT_ID('tempdb..#Uniques'))    DROP TABLE #Uniques
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM tempdb..sysobjects WHERE ID = OBJECT_ID('tempdb..#Constraints'))  DROP TABLE #Constraints
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM tempdb..sysobjects WHERE ID = OBJECT_ID('tempdb..#ShowFields'))  DROP TABLE #ShowFields

  CREATE TABLE #Constraints (ID INT IDENTITY, Constraint_Type VARCHAR(100), SQL VARCHAR(8000), Column_Name SYSNAME DEFAULT '')

  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------

  -- Create table
  IF @Create_Table_Ind = 1
  BEGIN
    SELECT  FieldID          = IDENTITY(INT,1,1),
        DatabaseName      = DB_NAME(),
        TableOwner        = TABLE_SCHEMA,
        TableName        = TABLE_NAME,
        FieldName        = COLUMN_NAME,
        ColumnPosition      = CAST(ORDINAL_POSITION AS INT),
        ColumnDefaultValue    = COLUMN_DEFAULT,
        ColumnDefaultName    = dobj.name,
        IsNullable        = CASE WHEN c.IS_NULLABLE = 'YES' THEN 1 ELSE 0 END,
        DataType        = DATA_TYPE,
        MaxLength        = CAST(CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS INT),
        NumericPrecision    = CAST(NUMERIC_PRECISION AS INT),
        NumericScale      = CAST(NUMERIC_SCALE AS INT),
        DomainName        = DOMAIN_NAME,
        FieldListingName    = COLUMN_NAME + ',',
        FieldDefinition      = '',
        IdentityColumn      = CASE WHEN ic.object_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END,
        IdentitySeed      = CAST(ISNULL(ic.seed_value,0) AS INT),
        IdentityIncrement    = CAST(ISNULL(ic.increment_value,0) AS INT),
        IsCharColumn      = CASE WHEN DATA_TYPE NOT IN ('TEXT') AND st.collation_name IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END
    INTO  #ShowFields
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS      c
        JOIN sys.columns          sc ON c.TABLE_NAME = OBJECT_NAME(sc.object_id) AND c.COLUMN_NAME = sc.Name
        LEFT JOIN sys.identity_columns    ic ON c.TABLE_NAME = OBJECT_NAME(ic.object_id) AND c.COLUMN_NAME = ic.Name
        JOIN sys.types            st ON COALESCE(c.DOMAIN_NAME,c.DATA_TYPE) = st.name
        LEFT OUTER JOIN sys.objects      dobj ON dobj.object_id = sc.default_object_id AND dobj.type = 'D'
    WHERE  c.TABLE_NAME = @sTable_Name
    ORDER  BY c.TABLE_NAME, c.ORDINAL_POSITION

    
    SELECT  @sStr = 'CREATE TABLE ' + QUOTENAME(@Schema_Name) + '.' + QUOTENAME(@sTable_Name) + '('

    SELECT  @sStr = @sStr + 
        CHAR(10) + CHAR(9) + QUOTENAME(FieldName) + ' ' +
          CASE
            WHEN DomainName IS NOT NULL THEN DomainName + CASE WHEN IsNullable = 1 THEN ' NULL ' ELSE ' NOT NULL ' END
            ELSE UPPER(DataType) 
                + CASE WHEN IsCharColumn = 1 OR DataType IN ('Varbinary') THEN '(' + CASE WHEN MaxLength = -1 THEN 'MAX' ELSE CAST(MaxLength AS VARCHAR(10)) END + ')' ELSE '' END 
                + CASE WHEN IdentityColumn = 1 THEN ' IDENTITY(' + CAST(IdentitySeed AS VARCHAR(5))+ ',' + CAST(IdentityIncrement AS VARCHAR(5)) + ')' ELSE '' END 
                + CASE WHEN IsNullable = 1 THEN ' NULL ' ELSE ' NOT NULL ' END 
                --+ CASE WHEN ColumnDefaultName IS NOT NULL AND @IncludeConstraints = 1 THEN 'CONSTRAINT [' + ColumnDefaultName + '] DEFAULT' + UPPER(ColumnDefaultValue) ELSE '' END
          END + 
          CASE WHEN FieldID = (SELECT MAX(FieldID) FROM #ShowFields) THEN '' ELSE ',' END
    FROM #ShowFields
    
    SELECT  @sStr = @sStr + ')'
        
    INSERT  INTO #Constraints (Constraint_Type, SQL)
    VALUES  ('CREATE_TABLE', @sStr)      
  END
  
  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------
  
  IF @PK_Ind = 1
  BEGIN
    PRINT 'Creating SQL for PK and Unique Constraints ...'

    -- Get Object ID of the PK
    SELECT  DISTINCT ObjectID = cco.object_id
    INTO  #PKObjectID
    FROM  sys.key_constraints      cco
        JOIN sys.index_columns    cc ON cco.parent_object_id = cc.object_id AND cco.unique_index_id = cc.index_id
        JOIN sys.indexes      i ON cc.object_id = i.object_id AND cc.index_id = i.index_id
    WHERE  OBJECT_NAME(parent_object_id) = @sTable_Name 
    AND    i.type = 1 
    AND    is_primary_key = 1

    ---------------------------------------------------------------------------

    -- Get Object ID of the Uniques
    SELECT  DISTINCT ObjectID = cco.object_id
    INTO  #Uniques
    FROM  sys.key_constraints      cco
        JOIN sys.index_columns    cc ON cco.parent_object_id = cc.object_id AND cco.unique_index_id = cc.index_id
        JOIN sys.indexes      i ON cc.object_id = i.object_id AND cc.index_id = i.index_id
    WHERE  OBJECT_NAME(parent_object_id) = @sTable_Name 
    AND    i.type = 2 
    AND    is_primary_key = 0 
    AND    is_unique_constraint = 1 

    ---------------------------------------------------------------------------

    INSERT  INTO #Constraints (Constraint_Type, SQL)
    SELECT  'PK_UNIQUE_CONSTRAINT',
        [PK_UNIQUE_CONSTRAINTS] = ISNULL('ALTER TABLE ' + QUOTENAME(s.name) + '.' + QUOTENAME(@sTable_Name) + ' ADD CONSTRAINT ' 
          + QUOTENAME(cco.name )
          + CASE  type WHEN 'PK' THEN ' PRIMARY KEY ' + CASE WHEN pk.ObjectID IS NULL THEN 'NONCLUSTERED ' ELSE 'CLUSTERED ' END
                 WHEN 'UQ' THEN ' UNIQUE ' 
           END 
          + CASE  WHEN u.ObjectID IS NOT NULL THEN ' NONCLUSTERED ' ELSE '' END 
          + '(' + REVERSE(SUBSTRING(REVERSE((
                            SELECT  c.name + + CASE WHEN cc.is_descending_key = 1 THEN ' DESC' ELSE ' ASC' END + ','
                            FROM  sys.key_constraints      ccok
                                LEFT JOIN sys.index_columns cc ON ccok.parent_object_id = cc.object_id AND cco.unique_index_id = cc.index_id
                                LEFT JOIN sys.columns    c ON cc.object_id = c.object_id AND cc.column_id = c.column_id
                                LEFT JOIN sys.indexes    i ON cc.object_id = i.object_id AND cc.index_id = i.index_id
                            WHERE  i.object_id = ccok.parent_object_id 
                            AND    ccok.object_id = cco.object_id
                            FOR    XML PATH('')
                           )
                           ), 2, 8000)) + ')', '')
    FROM  sys.key_constraints      cco
        INNER JOIN sys.schemas    s ON cco.schema_id = s.schema_id
        LEFT JOIN #PKObjectID    pk ON cco.object_id = pk.ObjectID
        LEFT JOIN #Uniques      u ON cco.object_id = u.objectID
    WHERE  OBJECT_NAME(cco.parent_object_id) = @sTable_Name
    AND    (type = 'PK'
    OR     type = CASE WHEN @UniqueConstraints = 1 THEN 'UQ' ELSE 'PK' END
        )
    --AND    s.name = @TableSchema
  END

  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------

  IF @FK_Ind = 1
  BEGIN
    PRINT 'Creating SQL for FK Constraints ...'

    -- Create all FKs for a table
    INSERT  INTO #Constraints (Constraint_Type, SQL)
    SELECT  'FK_CONSTRAINT',
        [FK_CONSTRAINTS] = 'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(s.name) + '.' + QUOTENAME(o.name) + ' WITH CHECK ADD CONSTRAINT ' + QUOTENAME(a.name) + ' FOREIGN KEY (' + a.ParentColumns + ') REFERENCES ' + QUOTENAME(a.ReferencedSchema) +'.' + QUOTENAME(a.ReferencedObject) + '(' + a.ReferencedColumns + ')'
    FROM
      (
        SELECT  fk.OBJECT_ID as object_id,
            ReferencedSchema  = SCHEMA_NAME(o.Schema_ID),
            ReferencedObject  = OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id), 
            ParentObject    = OBJECT_NAME(fk.parent_object_id),
            Name        = fk.name,
            ParentColumns    = REVERSE(SUBSTRING(REVERSE((
                          SELECT  cp.name + ','
                          FROM  sys.foreign_key_columns fkc
                              JOIN sys.columns    cp  ON fkc.parent_object_id = cp.object_id AND fkc.parent_column_id = cp.column_id
                          WHERE  fkc.constraint_object_id = fk.object_id
                          FOR    XML PATH('')
                         )
                         ), 2, 8000)),
            ReferencedColumns  = REVERSE(SUBSTRING(REVERSE((
                          SELECT  cr.name + ','
                          FROM  sys.foreign_key_columns fkc
                              JOIN sys.columns cr ON fkc.referenced_object_id = cr.object_id AND fkc.referenced_column_id = cr.column_id
                          WHERE  fkc.constraint_object_id = fk.object_id
                          FOR    XML PATH('')
                         )
                         ), 2, 8000)) 
        FROM  sys.foreign_keys fk
            INNER JOIN sys.objects o ON fk.referenced_object_id = o.object_id
      ) a
      INNER JOIN sys.objects  co ON a.object_id = co.object_id      
      INNER JOIN sys.objects  o ON co.parent_object_id = o.object_id
      INNER JOIN sys.schemas  s ON o.schema_id = s.schema_id
    WHERE a.ParentObject = @sTable_Name
    ORDER BY a.name
  END

  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------

  IF @Check_Ind = 1
  BEGIN
    PRINT 'Creating SQL for Check Constraints ...'

    -- Create check constraints for all the columns of a table
    INSERT  INTO #Constraints (Constraint_Type, SQL)
    SELECT  'CHECK_CONSTRAINT',
        [CHECK_CONSTRAINTS] = 'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(s.name) + '.' + QUOTENAME(o.name) + ' WITH CHECK ADD CHECK ' + cc.definition + ';'
    FROM  sys.check_constraints cc
        INNER JOIN sys.objects co ON cc.object_id = co.object_id
        INNER JOIN sys.objects o ON co.parent_object_id = o.object_id
        INNER JOIN sys.schemas s ON o.schema_id = s.schema_id
    WHERE  OBJECT_NAME(cc.parent_object_id) = @sTable_Name
    ORDER  BY o.name
  END

  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------

  IF @Default_Ind = 1
  BEGIN
    PRINT 'Creating SQL for Default Constraints ...'
      
    -- Create defaults for all the columns of a table
    INSERT  INTO #Constraints (Constraint_Type, Column_Name, SQL)
    SELECT  'DEFAULT_CONSTRAINT',
        Column_Name = c.name,
        [DEFAULT_CONSTRAINTS] = 'ALTER TABLE ' + QUOTENAME(s.name) + '.' + QUOTENAME(o.name) + ' ADD DEFAULT ' + sc.text + ' FOR ' + c.name
    FROM  syscomments  sc
        INNER JOIN syscolumns c ON sc.id = c.cdefault
        INNER JOIN sys.objects o ON c.id = o.object_id
        INNER JOIN sys.schemas s ON o.schema_id = s.schema_id
    WHERE  sc.id  IN  (
                SELECT  cdefault 
                FROM  syscolumns
                WHERE  id = OBJECT_ID(@Schema_Name + '.' + @sTable_Name) 
                AND    cdefault > 0
              )
    ORDER  BY c.name
  END

  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------
  

  SELECT  * 
  FROM  #Constraints
  WHERE  (1 = 1
  OR     Constraint_Type = CASE WHEN @Default_Ind = 1  THEN 'DEFAULT_CONSTRAINT'    ELSE '' END
  OR     Constraint_Type = CASE WHEN @Check_Ind = 1    THEN 'CHECK_CONSTRAINT'      ELSE '' END
  OR     Constraint_Type = CASE WHEN @PK_Ind = 1    THEN 'PK_UNIQUE_CONSTRAINT'    ELSE '' END
  OR     Constraint_Type = CASE WHEN @FK_Ind = 1    THEN 'FK_CONSTRAINT'      ELSE '' END
      )
  ORDER  BY ID

  ---------------------------------------------------------------------------

  PRINT 'Complete.'
END
-- EXEC usp_Create_Table_DDLs @sTable_Name = 'MY_TABLE', @Create_Table_Ind = 1, @PK_Ind = 1, @FK_Ind = 1, @Check_Ind = 1, @Default_Ind = 1

GO

 

Kullanımına bakacak olursak;

Örneğin AdventureWorks DB sinde bulunan Sales.SalesOrderDetail tablosu için create script generate etmek istersek aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

EXEC usp_Create_Table_DDLs 
	@sTable_Name = 'SalesOrderDetail'
	, @Create_Table_Ind = 1
	, @PK_Ind = 1
	, @FK_Ind = 1
	, @Check_Ind = 1
	, @Default_Ind = 1

 

Parametrelerde ki 1 value ları scriptlerin generate edileceğini gösteriyor. 0 verirseniz o parametre ile alakalı scriptler generate edilmeyecektir.


Table ve Constraint leri Drop etmek için DDL Script Generate Etme


SP nin create script i aşağıdaki gibidir. Bu script i AdventureWorks DB sinde create edelim.

CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_Drop_Table_Constraints]
  (
    @sConstraint_Type  VARCHAR(50),    -- PK, FK, CK, DF
    @sDB_Name      SYSNAME,
    @sTable_Name    SYSNAME,
    @sColumn_Name    SYSNAME = NULL
  )
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON
  
  DECLARE  @sSQL      VARCHAR(8000),
      @sStr      VARCHAR(1000)
  
  CREATE TABLE #Temp (
    Type        VARCHAR(50),
    DBName        SYSNAME,
    Schema_Name      SYSNAME,
    Table_Name      SYSNAME,
    Column_Name      SYSNAME DEFAULT '',
    Constraint_Name    SYSNAME,
    DROP_SQL      VARCHAR(8000)
  )

  -------------------------------------------------------------
  
  IF @sConstraint_Type = 'PK'
  BEGIN
    -- Drop PK
    SET @sSQL = '  
            SELECT  DISTINCT Type    = ''PK'',
                DBName        = ''' + @sDB_Name + ''',
                Schema_Name      = s.name,
                Table_Name      = p.name,
                PK_Constraint_Name  = o.name,
                DROP_SQL      = ''ALTER TABLE ' + @sDB_Name + '.'' + s.Name + ''.'' + c.Table_Name + '' DROP CONSTRAINT '' + c.CONSTRAINT_NAME
            FROM  ' + @sDB_Name + '.INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE c
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects o ON c.CONSTRAINT_NAME = o.name
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects p on o.parent_object_id = p.object_id
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.schemas s ON p.schema_id = s.schema_id
            WHERE  c.TABLE_NAME = ''' + @sTable_Name + '''
            AND    o.type = ''PK''
          '
          
    INSERT INTO #Temp (Type, DBName, Schema_Name, Table_Name, Constraint_Name, DROP_SQL)
    EXEC (@sSQL)
  END

  -------------------------------------------------------------

  ELSE IF @sConstraint_Type = 'FK'
  BEGIN
    -- Drop FK
    SET @sSQL = '
            SELECT  DISTINCT Type    = ''FK'',
                DBName        = ''' + @sDB_Name + ''',
                Schema_Name      = s.name,
                Table_Name      = p.name,
                FK_Constraint_Name  = o.name,
                DROP_SQL      = ''ALTER TABLE ' + @sDB_Name + '.'' + s.Name + ''.'' + c.Table_Name + '' DROP CONSTRAINT '' + c.CONSTRAINT_NAME
            FROM  ' + @sDB_Name + '.INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE c
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects o ON c.CONSTRAINT_NAME = o.name
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects p on o.parent_object_id = p.object_id
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.schemas s ON p.schema_id = s.schema_id
            WHERE  c.TABLE_NAME = ''' + @sTable_Name + '''
            AND    o.type = ''F''
          '

    INSERT INTO #Temp (Type, DBName, Schema_Name, Table_Name, Constraint_Name, DROP_SQL)
    EXEC (@sSQL)
  END

  -------------------------------------------------------------
  
  ELSE IF @sConstraint_Type = 'CK'
  BEGIN
    -- Drop Check Constraint
    SET @sSQL = '  
            SELECT  DISTINCT Type    = ''CK'',
                DBName        = ''' + @sDB_Name + ''',
                Schema_Name      = s.name,
                Table_Name      = p.name,
                Column_Name      = c.column_name,
                CK_Constraint_Name  = o.name,
                DROP_SQL      = ''ALTER TABLE ' + @sDB_Name + '.'' + s.Name + ''.'' + c.Table_Name + '' DROP CONSTRAINT '' + c.CONSTRAINT_NAME
            FROM  ' + @sDB_Name + '.INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE c
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects o ON c.CONSTRAINT_NAME = o.name
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects p on o.parent_object_id = p.object_id
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.schemas s ON p.schema_id = s.schema_id
            WHERE  c.TABLE_NAME = ''' + @sTable_Name + '''
            AND    o.type = ''C''
          '
    INSERT INTO #Temp (Type, DBName, Schema_Name, Table_Name, Column_Name, Constraint_Name, DROP_SQL)
    EXEC (@sSQL)
  END

  -------------------------------------------------------------

  ELSE IF @sConstraint_Type = 'DF'
  BEGIN
    -- Drop Default Constraint
    SET @sSQL = '
            SELECT  DISTINCT Type    = ''DF'',
                DBName        = ''' + @sDB_Name + ''',
                Schema_Name      = s.name,
                Table_Name      = p.name,
                Column_Name      = c.name,
                DF_Constraint_Name  = o.name,
                DROP_SQL      = ''ALTER TABLE ' + @sDB_Name + '..'' + p.name + '' DROP CONSTRAINT '' + o.name 
            FROM  ' + @sDB_Name + '.sys.columns c 
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects o on c.default_object_id = o.object_id
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.objects p on o.parent_object_id = p.object_id
                INNER JOIN ' + @sDB_Name + '.sys.schemas s ON p.schema_id = s.schema_id
            WHERE  o.type = ''D'' 
            AND    c.object_id = object_id(''' + @sDB_Name + '..' + @sTable_Name + ''')
          '
    INSERT INTO #Temp (Type, DBName, Schema_Name, Table_Name, Column_Name, Constraint_Name, DROP_SQL)
    EXEC (@sSQL)
  END

  -------------------------------------------------------------
  
  SELECT  *
  FROM  #Temp

  -------------------------------------------------------------
  
END

/*

EXEC usp_Drop_Table_Constraints @sConstraint_Type = 'PK', @sDB_Name = 'MY_DATABASE', @sTable_Name = 'MY_TABLE'  -- Drop PK
EXEC usp_Drop_Table_Constraints @sConstraint_Type = 'FK', @sDB_Name = 'MY_DATABASE', @sTable_Name = 'MY_TABLE'  -- Drop FKs
EXEC usp_Drop_Table_Constraints @sConstraint_Type = 'CK', @sDB_Name = 'MY_DATABASE', @sTable_Name = 'MY_TABLE'  -- Drop Check Constraints
EXEC usp_Drop_Table_Constraints @sConstraint_Type = 'DF', @sDB_Name = 'MY_DATABASE', @sTable_Name = 'MY_TABLE'  -- Drop Default Constraints

*/

GO

 

Kullanımına bakacak olursak;

Örneğin AdventureWorks DB sinde bulunan Sales.SalesOrderDetail tablosundaki Primary Key constraint ler için drop script generate etmek istersek aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

EXEC usp_Drop_Table_Constraints 
	@sConstraint_Type = 'PK'
	, @sDB_Name = 'AdventureWorks'
	, @sTable_Name = 'SalesOrderDetail'

 

Gene aynı şekilde Foreign Key(FK),Check(CK) ve Default(DF) Constraint leri drop etmek için aşağıdaki scriptleri kullanabilirsiniz.

-- Drop FKs
EXEC usp_Drop_Table_Constraints 
	@sConstraint_Type = 'FK'
	, @sDB_Name = 'AdventureWorks'
	, @sTable_Name = 'SalesOrderDetail'
-- Drop Check Constraints
EXEC usp_Drop_Table_Constraints 
	@sConstraint_Type = 'CK'
	, @sDB_Name = 'AdventureWorks'
	, @sTable_Name = 'SalesOrderDetail'
-- Drop Default Constraints
EXEC usp_Drop_Table_Constraints 
	@sConstraint_Type = 'DF'
	, @sDB_Name = 'AdventureWorks'
	, @sTable_Name = 'SalesOrderDetail'

 

Daha önce bahsettiğim gibi bu 2 SP yi Change DB Collaction (Database Collaction ını Değiştirme) makalemde kullanacağım. O makalemde görüşmek üzere.

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Geçenlerde SQL Server 2008 i repair etme ihtiyacı duydum. Gerekli dvd yi dvd rom a koyduktan sonra repair işlemine başladım. Lakin bazı hatalar verdikten sonra repair işlemi sonlandı.

Bununla alakalı araştırmalar yaparken aşağıdaki KB article ı buldum.

Görünen o ki, dvd den repair işlemi yapılınca bazı hatalar almak mümkün. MS e tekrar selam ediyoruz. :)

Bu problemin çözümü için KB article a buradan ulaşabilirsiniz.

Kolay gelsin

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


Paul S. Randal (SQLskills.com) ‘ın yazdığı BLOB dataların SQL Server üzerinde FILESTREAM olarak işlenmesi üzerine çok güzel bir inceleme.

Okumanızı tavsiye ederim.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949109.aspx

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan


turgay , 1. Temmuz 2009, 10:02

Merhaba arkadaşlar,

Uzun süredir SQL Server 2008 kurulumu ile ilgili adım adım bir döküman hazırlamayı düşünüyordum.

Geçenlerde web de gezerken aşağıdaki dökümanı buldum. Böyle güzel hazırlanmış bir yazı varken ekstra zaman harcayıp yazmaya gerek görmedim:)

Buyrun afiyetle yiyiniz:)

Sql 2008 Kurulumu - http://www.cozumpark.com/blogs/sql/archive/2008/11/09/sql-server-2008-kurulum.aspx

Kolay gelsin

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan