Bugünkü yazımda FOR XML syntax’ı ile sorgu sonuçlarını XML olarak görüntülemek için birkaç örnek yapacağız.

Örneklerimde for xml auto,type - for xml auto,elements - for xml path type’larını kullanacağım.

[more]

1-for xml auto,type

select top 100 * 
from sales.salesorderheader
for xml auto,type 

 

1

 

2-for xml auto,elements

select top 100 * 
from sales.salesorderheader
for xml auto,elements 

 

2

 

3-for xml path

select cust.customerID "@CustID" 
   ,cust.customertype "@CustType"
   ,(
	  select o.salesorderID as '@salesID'
			 ,o.OrderDate "@Date"
			 ,(
				select det.ProductID '@ProductID'
					 ,det.UnitPrice '@UnitPrice'
					 ,det.OrderQty '@OrderQty'
				from sales.salesorderdetail det
				WHERE det.SalesOrderID=o.SalesOrderID
				for xml path('OrderDetail'), TYPE
			 )   
	  from sales.salesorderheader o
	  WHERE o.customerID=cust.customerID
	  for xml path('Order'), TYPE
	 )   
FROM sales.customer cust
order by cust.customerID
for xml path('Customer')

 

3

 

İyi çalışmalar

Turgay Sahtiyan

Not : Blog haricinde, faydali gördügüm yazilari ve linkleri twitter adresimden paylasiyorum. Beni twitter'da takip etmek için : twitter.com/turgaysahtiyan